112 

 


Hrvatska vatrogasna zajednica
Krapinsko zagorska županija
Općina Konjščina

 

DVD-a JERTOVEC 1950. – 2010. GODINE

UVODNA RIJEČ

Naselje Jertovec nalazi se u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Konjščina. Konjščina je mjesto koje se nalazi na jednom od mnogih zagorskih brežuljaka u Hrvatskom zagorju, kroz Konjščinu teku dvije rijeke Krapina i potok Selnica. Na ravnom djelu neposredno kraj samog mjesta Konjščina nalazi se Konjščanski Stari grad.
Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Konjščina imala je 4.074 stanovnika, raspoređenih u 16 naselja. U jednom od tih naselja Jertovec prema statističkim podacima iz 2001 godine kada je obavljen zadnji popis stanovništva živi 791 stanovnik u 246 kućanstva.

Osnivanje DVD-a Jertovec

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jertovec osnovano je prije 60-tak godina, tijekom 1950 godine. Prema spisima kojima raspolažemo, a iz razgovora sa svjedocima tog vremena inicijativa pokretanja i formiranja vatrogasnog Društva bila je i puno ranije. Najraniji dokument kojim sada raspolažemo je Poziv Podsaveza DVD Kotara Zelina zapovjedniku DVD-a Jertovec. Društvo je stasalo iz jednog muzičkog sastava koje je djelovalo prije navedene godine no formiranje vatrogasne postrojbe je bilo jedno novo iskustvo i nepoznanica za tadašnje stanovništvo inicijatori pokretanja Društva prema zapisima bili su: Šabarić Ladislav, Mačković Mato, Mačković Ivan, Hadaš Nikola, Mačković Stjepan, Đurek Drago, Hadaš Ivica, Hadaš Stjepan, Psarić Vinko, Brlek Ignac, Mačković Branko, Čehulić Ivan kasnijih 50-tih godina spominju se članovi Šagud Vlado, Horvat Branko, Hadaš Vlado, Trampuš Branko, Mačković Miroslav, Đurek Ivan, Tuković Stjepan, Šagud Mirko, a 60-tih: Vragotuk Rudolf, Vragotuk Stanko (Ljubomir), Vragotuk Mato (Ignac), Crneković Mato (Drago), Gorički Ljudevit. Društvo Jertovec 1952 godine broji 29 članova.
U radno predsjedništvo tada su izabrani Šabarić Ladislav, Mačković Mato, Mačković Ivan komandir Društva, Hadaš Nikola blagajnik, Mačković Stjepan spremištar,
Nadzorni odbor: Đurek Drago, Hadaš Stjepan, Psarić Vinko.

Gradnja Vatrogasnog doma Jertovec

Iz pisanih dokumenata 50-tih godina vidi se ozbiljnost u radu i tijekom održavanja sastanaka Društva. Početkom 1958 godine u odbor za gradnju vatrogasnog doma biraju se Hadaš Stjepan (Gabre), Mačković Ivan (Franje), Mačković Branko (Luke), Brlek Drago (Marka), Psarić Vinko (Josipa). Drvena građa za konstrukciju krova skupljala se od seljana i za to je bio zadužen Šabarić Ivan, za cement bio je zadužen Mačković Ivan. I tada su financijska sredstva za gradnju vatrogasnog doma bila problem kao i danas. Financijska sredstva prikupljala su se po selima i priređivale su se zabave, ljudi bi davali vino i hranu kako bi se prodajom na zabavi prikupila sredstva za gradnju. Cigla za gradnju doma izrađivala se ručno u selu. Gradnja doma počinje 1962 godine uz pribavljenu građevinsku dozvolu koju izdaje Kotar Krapina, Narodni odbor općine Konjščina, Odsjek za privredu i komunalne poslove pod brojem: 4858-IV-1956, dana 05.09.1957. godine. U građevinskoj dozvoli koja se izdaje piše da se odobrava gradnja vatrogasnog doma koji se sastoji iz dvorane za sastanke, garaže-spremišta, odborska soba, WC-a i vatrogasnog tornja. Temelji će biti od štednog betona, a gornji zid biti će od opeke, krov drveni a pokriven crijepom.

Aktivnosti DVD-a Jertovec

U izvješćima koja su uredno vođena, u 1960 godini razvidno je da je ovo Društvo bilo vrlo disciplinirano i da je gasilo požare na širem području pa se tako spominje požar u Bočakima, Budinšćini i Batini. Održavane su i vježbe u raznim mjestima gdje su aktivno sudjelovali, a nabrajaju se mjesta: Beloslavec, Jelovec, Turkovčina Prepolno, Rogaška Slatina. Društvo je iz godine u godinu brojilo sve više članova. Ovo Društvo organiziralo je i druge kulturne aktivnosti u cilju prikupljanja financijskih sredtava za kupnju vatrogasne opreme i dovršetak Vatrogasnog doma. Aktivnost Društva Jertovec bila je na najvišoj razini od početka osnivanja i okupljanja mještana ali zbog količine dokumentacije kojom raspolažemo nije moguće navesti sve. Razvrstavanjem i kompletiranjem spisa, zapisnika, rješenja i ostalog pisat ćemo i dopunjavati ovu stranicu povjesti Društva.