112 

 


Hrvatska vatrogasna zajednica
Krapinsko zagorska županija
Općina Konjščina

DVD-a JERTOVEC 1950. – 2010. GODINE

mjestojertovec        Naselje Jertovec nalazi se u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Konjščina. Konjščina je mjesto koje se nalazi na jednom od mnogih zagorskih brežuljaka u Hrvatskom zagorju, kroz Konjščinu teku dvije rijeke Krapina i potok Selnica. Na ravnom djelu neposredno kraj samog mjesta Konjščina nalazi se Konjščanski Stari grad.
        Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Konjščina imala je 4.074 stanovnika, raspoređenih u 16 naselja. U jednom od tih naselja Jertovec prema statističkim podacima iz godine kada je obavljen zadnji popis stanovništva živi 791 stanovnik u 246 kućanstva. Dobrovoljno vatrogasno društvo Jertovec osnovano je prije 60 godina, 10.10.1950 godine.
        Jertovec je vrlo rasprostranjeno naselje i sastoji se od nekoliko zaseoka te se na tom području nalazi kombinirana (plinsko-parna) termoelektrana Jertovec, u sastavu HEP-a, ukupne snage 88 MW. Za svoj pogon koristi vrstu goriva: prirodni plin i ekstra lako ulje za loženje. Prosječna godišnja prouzvodnja elekrtične energije je oko 77 Gwh. Objekt značajan za gospodarstvo, a i po pitanju djelovanja vatrogastva u tom kraju.
        Nezaobilazan čimbenik kvalitetnog izvršavanja primarnih zadaća vatrogasne struke svakako je stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova. Među spomenutim zadaćama najvažnije mjesto zauzima osposobljenost za preventivno i operativno djelovanje u domeni vatrogastva i zaštite od požara. U 2010. godini je školovano i osposobljeno 11. članova DVD Jertovec u zvanje: Vatrogasac, također tijekom tog školovanja za vatrogasca sa šireg područje Krapinsko zagorske županije, školovano je i osposobljeno ukupno 39. vatrogasaca. 
        Nakon nekoliko godina stagnacije u svakom pogledu ovog Društva, ponovno oživljava suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Županije, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa šireg područja djelovanja ovog Društva, Općinskim strukturama, obrazovnim ustanovama u pogledu edukacije postojeće strukture dobrovoljnih vatrogasaca i najmlađe populacije putem predavanja i međusobnih posjeta koji su planirani u 2010. godini.    
        Opremljenost DVD-a Jertovec tijekom više desetljeća nije se mijenjala kako u osnovnoj opremi tako i u dijelu vatrogasno tehničkih sredstava i vozila. Ove 2011. godine u planu je nabava osnovne zaštitne opreme, odjeće i obuće. Očekujemo pomoć Državne uprave za zaštitu i spašavanje te raznih podupirajučih struktura ovog društva koje su nas i dosad pratile u radu. Pohvalno je i moram istaknuti Općinu Konjščinu, načelnika Mirka Krznara koji je imao sluha, razumjevanja za razvijanje vatrogastva na tom području i vrlo odgovorno je shvatio tu zakonsku i moralnu obavezu.  
        Činjenica o prosječnoj starosti opreme od preko 30. godina ukazuje na teško stanje vatrogasnog društva gdje su posebno izraženi problemi u financiranju te sporom procesu popunjavanja postrojbi novijom (skupom) i kvalitetnom opremom. Tako je u 2010. godini kupljeno vozilo marke: Mercedes 208 D i uz pomoć donacija adaptirano i preuređeno za vatrogasne potrebe, koje bi svojim tehničkim karakteristikama omogućilo brzi transport ljudstva i osnovne tehničke opreme na mjesto požarišta.
        Preventivnu djelatnost u okviru cjelovitog sustava zaštite od požara obavljaju gotovo isključivo dobrovoljne vatrogasne organizacije. Stoga se u sklopu godišnjeg plana rada DVD-a Jertovec velika pozornost pridaje promicanju protupožarne preventive te okupljanje mladeži sa našeg, a i šireg područja djelovanja DVD-a Jertovec. Promicanjem vatrogastva u 2010. godini učinjen je veliki pomak formiranjem vatrogasne mladeži u DVD-u te je u tijeku priprema za sudjelovanja na takmičenjima i raznim susretima mladih vatrogasaca.
        Temeljitu adaptaciju i prilagodbu postojećeg objekta Vatrogasnog doma DVD-a Jertovec krenuli smo u 2009. godini, izradu prostora za garderobu vatrogasaca, spremišta, garaže za opremu i pribor kako bismo zadovoljili minimalne tehničke i sanitarne uvjete za rad vatrogasnog društva te je tom prilikom učinjen značajan pomak u modernizaciji i prilagodbi novim i zahtjevnim tehničkim uvjetima za rad i opstojnost ovog Društva. Napominjem da je prostor adaptiran i uređuje se uz pomoć donacija i vlastitim dobrovoljnim radom.
        Podsjećam Vas da je ovo Dobrovoljno vatrogasno društvo Jertovec dana 04.09.2010 godine dostojno i u skladu sa svojim mogućnostima obilježili 60-tu obljetnicu postojanja ovog Društva te želi nastaviti tradiciju naših predaka.
        Pisanjem ovog teksta želim zahvaliti svima koji su na bilo koji način pomogli, nesebično učestvovali u radu ovog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jertovec da se ne zaboravi tradicija organiziranja naših predaka i starom stotinama godina izrekom: "vatru gasi, brata spasi". 
 
        Predsjednik DVD-a Jertovec:
        Ivica Pavlaković